Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Tutorial: Dreamy colors effect (using PS)

30 kwietnia
Otwórzcie zdjęcie w Photoshopie lub Gimpie. Najlepszy efekt osiągniecie, gdy wybierzecie zdjęcie z lekko wyblakłymi kolorami. Jeśli chcecie użyć w obróbce dokładnie takich kolorów, jakie sama użyłam, po prostu spójrzcie na numerki i przepiszcie te same.
Stwórzcie nową warstwę i wypełnijcie ją jasnym niebieskim kolorem. Zmieńcie styl warstwy na ,,Łagodne światło".
 
*Open the picture in Photoshop or Gimp. You will reach the best effect when you choose the photo with a little bit faded colors. If you want to use the same colors as I did, you can just look at the numbers and write the same ones.
Make a new layer and fill it with the light blue color. Change the layer mode into ,,Soft light".

 
Teraz pora połączyć warstwy. Warstwa -> Połącz warstwy (lub skrótem CTRL + E). Będziecie potrzebowali tego polecenia jeszcze kilka razy w tym poradniku.
 
*Now it's time to merge down the layer. Layer -> Merge Down (or just CTRL + E). You'll need this command a few more times in this tutorial.

 Teraz stwórzcie ponownie nową warstwę. Wypełnijcie ją bardzo jasnym zielonym (wyglądającym bardziej na szary). Zmieńcie tryb warstwy na ,,Barwa".


Now make a new layer again. Fill it with a very light green (looking more like gray). Change the layer mode into ,,Hue".
Stwórzcie kolejną warstwę, ale tym razem będziecie potrzebować jej do balansu kolorów. Możecie użyć tych samych numerów, co ja, lub po prostu próbować samemu i zobaczyć, przy jakich ustawieniach zdjęcie będzie dobrze wyglądało. 
 
Make another layer, but this time you need this for color balance. You can use the same numbers as I did, or just try to figure it out by yourself (to make your picture look different than mine).
 Warstwa -> Połącz widoczne.
 Layer -> Merge Visible. 
Kolejna nowa warstwa i kolejny raz wypełnianie kolorem. Tym razem coś pomiędzy żółtym a brązowym. Tryb warstwy ,,Łagodne światło".
 
 Another new layer and another color fill. This time something between yellow and brown. Layer mode: ,,Soft light". 
 Stwórzcie nową warstwę i wypełnijcie ją kolorem pomiędzy żółtym a szarym. Tryb warstwy: ,,Nałożenie koloru". Pamiętajcie by zakotwiczyć warstwy.


Make new layer and fill it with a color between yellow and gray. Layer mode: ,,Overlay". Remember to merge down the layers. 
 Nowa warstwa - będziecie ją potrzebowali do pracy z krzywymi. Sprawdźcie kilka razy jak wasze zdjęcie wygląda, gdy dodacie więcej zieleni, czerwieni i niebieskiego. Jeśli nie chcecie - możecie pominąć ten krok i w ogóle nie używać krzywych.


Make a new layer - you'll need it to work with curves. Just check a few times how your picture looks if you add more green, more reed and more blue. If you don't want - you can just skip this part and don't use curves at all.
 Kolejna warstwa - do Barwy/Nasycenia. Użyłam barwy 360 i nasycenia 25.


Another layer - this time for Hue/Saturation. I used Hue 360 and Saturation 25.
 Nowa warstwa do wypełnienia gardientem (tryb warstwy: ,,Łagodne światło"). Nie jest to w ogóle istotne. Użyłam tego, ale nie widzę żadnej różnicy. Możecie pominąć ten krok. A po wszystkim pamiętajcie, by zakotwiczyć warstwy.


New layer to fill with gardient (layer mode: ,,Soft light"). It's not necessary at all. I used it but I don't see difference. So you can also skip this step. After all remember to merge the layers.
Nowa warstwa. Wypełnij czernią i ustaw tryb ,,Wyłączenie".
 
 New layer. Fill with black and set the ,,Exclusion" mode.
Nowa warstwa. Użyłam balansu kolorów. Jak widzicie: -2, +1 i +2 to niewielka różnica. Zakotwiczcie warstwy.
 
New layer. Use the color balance. I made it a little bit more cyan. As you can see: -2, +1 and +2 it's not much. Merge the layers.
Obraz -> Dopasowanie -> Jasność/Kontrast. Znacznie rozjaśniłam obrazek, co możecie zobaczyć na następnym zdjęciu.
 
Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast. Make it brighter just as I did (look at the next picture).
 Teraz będziecie potrzebowali pędzla. Ustawcie jego tryb na ,,Nałożenie koloru" i wybierzcie kolor, który chcecie użyć. Ja na początku wybrałam niebieski. Zamalujcie kilka miejsc (pomalowałam lewą część zdjęcia).


Now you need to use a paintbrush. Set the paintbrush mode to ,,Overlay" and pick the color you want to use. I decided to use blue at first. Then paint a few spots (I painted the left side of the photo).
 Pora na następny kolor - żółty. Zamalowałam prawą stronę. 


 Then it's time for the next color - yellow. I painted the right side of the picture.
 I różowy na środku. Wasze zdjęcie z bajkowymi kolorami jest już oficjalnie ukończone! Pamiętajcie, że możecie użyć innych kolorów niż ja, a nawet odmiennych opcji. Ale jeśli będziecie podążać za moimi wskazówkami, na pewno będziecie zadowoleni z efektu, jaki osiągniecie. :-)
Jak pewnie zauważyliście - ostatnie zdjęcie różni się odrobinę od pierwszego - to przez to, że zrobiłam ten poradnik już po przerobieniu pierwszego.
 
 And pink to paint the middle. You're picture with dreamy colors is now oficially finished! Remember that you can use different colors that I did, and even different options. But if you'll folllow my directions, you'll also be satisfied with the effect you reached. :-)  
And as you probably noticed - the last picture is a little bit different than the first - it's because I made this tutorial after finishing the first one.


3 komentarze:

  1. Ja i PS to niezbyt kompatybilne urządzenia :D. Nigdy nie rozumiem tych poradników, a gdy jeszcze miałam PS i próbowałam zgodnie z nimi coś robić, nigdy mi nie wychodziło xD.

    OdpowiedzUsuń
  2. FANTASTYCZNE ! Muszę koniecznie być posiadaczką PS :)

    OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.