DIY: Sharpie moustache mug

07:14


Cześć! I witajcie w moim najnowszym poradniku. Dziś pokażę wam, jak wykonać kubek z wąsami przy użyciu markera sharpie, który może być z łatwością myty, bez żadnego uszczerbku na grafice.
Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy używam tych markerów do talerzy, czy innych powierzchni. Możecie zobaczyć moje wcześniejsze poradniki tutaj: koszulka sharpie i talerz sharpie.  
Odnośnie samego kubka, który stworzyłam do tego poradnika - jestem wielką fanką domowej roboty prezentów, zatem myślę, że to ciekawy pomysł na obdarowanie najbliższych. Poza tym lubię spersonalizowane domowe elementy, więc picie z takiego kubka to sama przyjemność.
 
 *Hi! And welcome to my newest tutorial. Today I'm gonna show you how to make a sharpie moustache mug, that can be easily washed without any damage. 
It's not the first time that I'm using sharpie markers for plates or other surfaces. You can see my previous tutorials here: Sharpie t-shirt and Sharpie plate.
And about the mug that I created for this tutorial - I'm a big fan of home-made gifts, so I think it's a nice way for a present for the closest ones. At also I like personalised home stuff, so it's just a simple pleasure to drink from this nice mug.
 
Czego potrzebujecie:
- markera Sharpie - kupiłam Sharpie Industrial (do wszystkich powierzchni). Można też użyć zwykłego Sharpie. Natomiast Stained (do materiału) się nie nadaje (zmyje się)
- ceramiczny kubek/filiżankę/talerz (cokolwiek chcecie) - pamiętajcie, by użyć naczyń, które mogą być pieczone w wysokich temperaturach bez pękania
- pomysł - możecie napisać słowa swoich ulubionych piosenek, narysować coś śmiesznego, albo osobistego - bądźcie kreatywni
 
*What do you need:
- Sharpie marker - I bought Sharpie Industrial (for all surfaces). This mug can be also done with normal, basic sharpie. Sharpie stained (for fabric) can not be used for that (it'll wash off)
- a ceramic mug/cup/plate (anything you want) - remember to use things that could be baked in high temperatures without cracking
- an idea - you can write your favourite song lyrics, you can draw something funny or personal, just be creative 
 1. Wzięłam stary ceramiczny kubek, który moja mama dostała przy kupowaniu kawy. Chciałam zakryć napisy. /

 *1. I took an old ceramic cup that my mum got for free while buying coffee. I wanted to cover up the text.
 
2. Z jednej strony narysowałam wąsy, a z drugiej serce. /
 
*2. On one side I made a moustache and on the other side a heart. 
 
3. Pokryłam całość dwa razy, by nie było białych prześwitów. /
 
3. I painted it two times, to cover up everything nicely without white spots.
 4. Po jednej stronie napisałam ,,Je adore..."(z fr. kocham/uwielbiam)  (wiem, że powinno się pisać bardziej J'adore, ale w gruncie rzeczy to jedno i to samo) i czarne serce. A po drugiej stronie ,,le moustache" - jako drugą część zdania. 

 4. On one side I wrote ,,Je adore..." (I know it shoule be more like J'adore, but it's the same thing in general) and black heart. And on the other side ,,le moustache" - as the second part of the sentence.
 
5. Piekłam kubek, gdy moja mama wstawiła ciasto - w około 170 stopniach przez 30 minut. Następnie wyciągnęłam kubek z piekarnika, poczekałam aż odrobinę ostygnie, sprawdziłam, czy wszystko z grafiką jest w porządku i poprawiłam jedną warstwę na sercu (by mieć pewność, że nic się nie zmyje) i wstawiłam kubek ponownie do piekarnika na ok 20-30 minut. Wydaje mi się, że tego typu 2 stopniowe pieczenie było dobrym pomysłem, ponieważ teraz kubek (a właściwie dekoracja) jest wodoodporna. /
 
*5. I baked my mug while my mum was baking the cake in about 170 degrees Celsius for 30 minutes. Then I took my mug off the oven, let it cool for a while, I also checked if everything's fine, I made a new black layer on the heart (to make sure nothing will wash off), and I had put it to the oven again for about 20-30 minutes. I guess that kind of 2 step baking was a right thing to to, because now my mug (or rather my sharpie decoration) is washing-proof.
A, no i zrobiłam podpis - Wykonane przez Magdę - 2013. /
 *Ah, well, and I made a signature. Made by Magda - 2013.
 WAŻNE: po upieczeniu pamiętaj, by kubek OSTYGŁ CAŁKOWICIE przed jakimkolwiek użyciem, czy myciem. Polecam nawet pozostawić go do wyschnięcia odrobinę dłużej, niż to konieczne. /

* IMPORTANT: After baking let your mug COOL COMPLETELY before using it or washing. I recommend to let it cool even longer than it's necessary.
Co myślicie o takich spersonalizowanych kuchennych elementach? :-) Próbowaliście kiedyś poradnika tego typu? Jeśli tak, jakie były efekty waszych prób? :-) /
 
*What do you think about that kind of kitchen personalised stuff? :-) Have you ever tried that kind of tutorials? If yes, what was the effect of your trials? :-)

You Might Also Like

0 komentarze