Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Running competition - Finished!

31 sierpnia
 
Cześć wszystkim! Minął miesiąc od początku mojej rywalizacji - dołączyły tylko dwie osoby oprócz mnie, ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości (w nowej rywalizacji) więcej czytelników będzie chciało dołączyć- myślę też nad nagrodami by was zachęcić do aktywności :)
Było tu przewidzianych kilka typów ćwiczeń (dla tych którzy nie biegają) - jazda na rowerze, chodzenie, nawet rolki.
 
*Hi guys! It has been a month since my running competition begun - there were only two competitors plus me, but I hope that in the nearest future (in my next competition) more of my readers would like to join in. I'm thinking about some gifts to encourage you to workouts.
There were several types of workouts (for those who are not running)- cycling, walking, even rollerskating. 

 
 PODSUMOWUJĄC:
- Zaczęłam biegać 6 sierpnia
- Miałam w tym miesiącu 16 treningów
- Miałam: 2 treningi na rolkach, 1 na rowerze i 13 związanych z bieganiem
- Miałam tydzień przerwy przez kontuzję

TRENINGI:
- Mój życiowy rekord to bieg na 10km
- Całkowity czas moich treningów to 8,5h
- Spaliłam ponad 3000kcal (5 hamburgerów)
- Przejechałam na rowerze ponad 12km w 55 min
 
*TO SUM UP:
- I started running 6th of August 
- I had 16 workouts this month
- I had: 2 rollerskates workouts, 1 cycling workout and 13 running workouts
- I had over a week off running because of contusion

WORKOUTS:
- My life record was 10km run
- The total time of my workouts this month is: 8:30h
- I had burned over 3000kcal (5 hamburgers)
- I cycled over 12km in 55minutes

 Wiem, że jestem amatorką, ale cieszy mnie, że robię coś dobrego i zdrowego dla mojego ciała. Lubię też uczucie po zakończonym treningu. Wiem też, że moje wyniki nie są najlepsze i prawdopodobnie większość z was jest w stanie pobić mój czas lub dystans. Ale staram się dać z siebie wszystko.
Do zobaczenia w przyszłości w nowej rywalizacji. :-) /

*I know that I'm an amateur, but it makes me happy to do something good and healthy for my body. I like the ,,after workout" a little bit tired feeling. I also know that my results aren't the best, and probably most of you can beat my time or the distance. But I'm trying to do my best.
See you soon in the next competition. :-) 

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.