Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Sport: First official race (and new life record)

29 października
 
Cześć wszystkim! Jak pewnie wiecie, zaczęłam biegać w lecie. Teraz jest jesień, ale nie przestałam. Co więcej, wzięłam udział w moim pierwszym oficjalnym biegu i wróciłam z nowym życiowym rekordem. Poza tym było to na kilka godzin przed moimi urodzinami, więc radość była podwójna. Ale na początku powiem wam kilka słów o treningach przed zawodami. /
 
*Hi, guys! As you may know, I started running during the summer. It's autumn now, but I didn't stop. What's more, I joined my first official race and now I have my new life record. At also it was a few hours before my birthday, so it was another reason to feel happy. But first of all, I'm gonna tell you a few words about my trainings before the competition.
 Jesienne treningi nie należą do najłatwiejszych głównie przez pogodę. Zdarzyło mi się to parę razy, że na samym początku treningu zaczęło padać. Zdarza się też śliskie podłoże, lub po prostu kiepska, zimna pogoda. Dlatego też to istotne, by ubierać odpowiednie ubrania. Różnica między zwykłymi (codziennymi) legginsami, a tymi do biegania jest znacząca. Podczas treningu to niemal pewne, że poczujecie dyskomfort w tych zwykłych - czując powiew wiatru, lub pot. Ja zawsze wybieram ubrania ,,termo" - legginsy, sportowy stanik, t-shirt oddychający i dużą bluzę. /

* Autumn trainings are not the easiest ones mostly because of the weather. It happened to me a few times that it started raining at the very beginning of my workout. There is sometimes also a slippery ground or just cold weather. That's why it's important to wear proper clothes. The difference between normal (everyday) leggins and those for running is really huge. During the training it's almost sure that you'll feel discomfort with basic ones - feeling cold wind or sweat. So I choose my ,,thermo" clothes - leggins, sporty bra, thermo t-shirt and sometimes a big blouse.
Gdy zdecydowałam się wziąć udział w wyścigu, skupiłam się na dystansie: 5km. Czas mojego biegu nie był zbyt dobry na początku, ale później oscylował w granicach 29-30 minut. /

 *When I decided I'd like to take a part in the race, I focused on this distance: 5km. The time of my workout wasn't the best at first, but then it oscillated around 29-30 minutes.
Ale zawsze biegałam sama. I nie wiedziałam, jak to jest brać udział w biegu. Na początku strasznie się zdziwiłam, że wszyscy zaczęli biec tak szybko (zdecydowanie nie moim tempem) i po jakimś czasie odczułam zmęczenie. Podczas moich treningów moja średnia prędkość była w granicach 6minut/km, ale w czasie biegu udało mi się zmienić ją do 5:00min/km. Skończyłam wyścig na dystansie 5km z czasem 00:25:18:24, który uważam za świetny jak na mnie! :-) 
 
*But I was always running alone. I didn't know how it is to take a part in a competition. At first I was shocked that everyone started running so fast (way too fast for me), and I felt tired after a while. During my workouts my average speed was around 6 minutes/km, but during the race I managed to run in average 5:00min/km. I ended the 5km race with the time 00:25:18:24 which I think is great for me! :-)
 
 
Bieg odbył się wieczorem na stadionie lekkoatletycznym. Atmosfera była świetna, choć stres towarzyszył mi do ostatniego momentu. :-) /

The race took place on an athletic stadium. I felt good to be there, but I was stressed to the last moment. :-) / 
 
Zaraz po odebraniu numeru startowego i chipa do przywiązania do buta. /
 Just after getting my number and chip (to tie to the shoe).
A jak tam z waszymi treningami? Znajdujecie czas na jakieś jesienią? /
 *And how about your workouts? You still manage to do any during the autumn?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.