Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Meet Rico!

09 stycznia
Cześć! Moi stali czytelnicy pewnie dobrze wiedzą, że kocham zwierzęta. Nigdy nie rozumiem, jak ludzie mogą je źle traktować, lub porzucać, ale zdarza się to bardzo często. Więc gdy mogę pomóc, zawsze to robię. Ostatnio już pokazałam go na instagramie @sztukastudiowania - jest to Rico, mój nowy pies. Na początku byłam zaskoczona tym, jaki jest wielki - w porównaniu z moimi pozostałymi dwoma psami. W każdym razie nadal jest bardzo młody (1,5 roku) i jak się dowiedziałam, japońskiej rasy ,,Tosa-Inu"

*Hi! My old readers probably know that I'm a animal-lover. I never understand how people can treat them in a bad way or abandon, but it happens a lot. So when I have a possibility to help, I always do. Lately my instagram followers on @sztukastudiowania could already see him - Rico, my new dog. At first I was suprised how big he is - in comparison to my other two dogs. Anyway, he's still very young (1,5 year old) and as I was told - he's janapese ,,Tosa-Inu".
Jest naprawdę aktywny, lubi się bawić i ze mną biegać. Potrzebuje też dużo uwagi. :-) /
 
*He's really active, likes to play and run with me. Also needs pretty much attention. :-)
 
Trenuję go i uczę nowych rzeczy. ,,Tosa-Inu" jest uznawana za groźną i waleczną rasę. Dlatego potrzebuje dobrej szkoły. Jednocześnie jest bardzo cierpliwy, dobrze żyje z dwoma innymi psami i posłusznie wykonuje polecenia. Cóż mogę więcej rzecz - zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. :-) /
 
*I'm still working out with him and teaching new things. ,,Tosa-Inu" is considered as dangerous and fighting. That's why he needs a good training. But at the same time he's really patient, living good with two other dogs and always listening to my orders. What can I say more - I fell in love with him from the first sight. :-)
 
A co wy myślicie o adopcji zwierząt? /
 *What's your statement about addopting animals? 

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.