Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Lakeside

10 stycznia
Hej! Jednym z plusów mieszkania w Skandynawii jest zdecydowanie tutejsza natura. Piękne widoki, bardzo wiele jezior (w tym kilka blisko mojego domu), wyjątkowe zachody słońca, ale też bardzo mroźna zima. Zdjęcia, które tu widzicie zostały wykonane jeszcze w listopadzie, gdy pogoda pozwalała na noszenie lżejszych kurtek, ale jednocześnie wieczorami robiło się na tyle zimno, że nad taflą jeziora unosiła się mgła. To widoczne na zdjęciach znajduje się najbliżej mnie, zatem jest częstym miejscem do spacerów, czy też do biegania (całe jezioro otoczone jest ścieżkami). Wiążą się z nim dodatkowo miłe wspomnienia - było to pierwsze z miejsc, które ,,odkryłam" po przyjeździe do Szwecji. Nie mogę się jednak doczekać, gdy po zimie wszystko znowu się tu zazieleni. :-) /

English: Hey! One of the benefits of living in Scandinavia is doubtlessly the nature in here. Beautiful views, many lakes (including a few near to my home), incredible sunsets, but also very cold winter. Pictures that you see in this post, were taken in November, when the weather allowed wearing lighter jackets, but at the same time the evenings back then were cold enough, that the fog was clearily visible above the lake surface. This lake from the picture is the closest to my place, and at the same time it's the frequent destination of my walks, or running (whole lake is surrounded by the paths). It's also connected to the nice memories - it was the first of many places that I "discovered" after moving in to Sweden. But I can't wait until it will be all green again after the winter. :-) 

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.