Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Shortmovie

06 września
 
Zabawną rzeczą w przypadku studiowania na tym samym uniwersytecie z ludźmi powiązanymi z przemysłem filmowym jest to, że czasem muszą przygotowywać projekty semestralne, do których mogą potrzebować pomocy innych osób. Tak oto stało się pewnego dnia, gdy nasz wspólny znajomy zapytał o pomoc w nagrywaniu kilku scen. Ponieważ nie mam nic przeciwko nowym doświadczeniom, zgodziłam się, tak jak i inni moi znajomi. Na końcu okazało się, że przyda się także grupka tancerzy do sceny z imprezą, zatem dodatkowa ekipa statystów składała się niemal całkowicie z moich znajomych, dzięki czemu dobrze się razem bawiliśmy. 
Szwedzki tytuł ,,Den enda vägen upp" (,,Jedyna droga do góry") to opowieść o młodym człowieku, który zaczyna od zera i próbuje piąć się w górę w hierarchii społecznej. Historia ta może być rozumiana różnorako i zależy to od widza. Jest tam wiele symboli odnoszących się do tego, jak ukształtowane jest społeczeństwo, jak ludzie poświęcają się dla pieniędzy i jaka jest prawdziwa wartość sztuki współczesnej (i celebrytów) obecnie. 

*The funny thing about studying at the same university as the people connected to the movie industry is that sometimes they have to prepare semestral projects, to which they may need more people. That's how it happened one day, when the shared friend asked a couple of people to help them with recording a few scenes. Because I like new experiences, I said yes, as well as my other friends. After all it turned out that they would also need a bunch of dancers for the party scene, so in the end the additional cast was made almost fully with the people from my group, which is really nice, because we had a great time together there.
The swedish movie title is "Den enda vägen upp" (english: "The only way up"). The story about the young man, who starts from zero, trying to climb higher and higher in the social position. This story may be understood differently, depending on the viewer. There are many symbols inside connected to how the society now is shaped, how people sacrafice themselves only to earn more money and what is the real value of the modern art (and celebrities) in the contemporary world.

W scenach, w których brałam udział, byliśmy wyrafinowaną grupką ludzi w galerii. Budynek był naszym bractwem studenckim, w którym pracowałam weekendami, ale ponieważ jego wnętrze jest naprawdę ładne, posłużyło jako hol dla sztuki współczesnej. W rzeczywistości patrzyliśmy tylko na zielone płótna, które następnie zostały komputerowo zmienione w obrazy. Moja część nie wymagała mówienia, ale reagowania na kaszel wywołany zobaczeniem szwedzkiego celebryty na obrazie. Na środku pokoju znajdowała się także unikalna rzeźba, która podziwiał jeden z oglądających - i podziwiał.... kupę, która symbolizowała showbusiness i ludzi tylko udających przynależność do wyższej klasy. Ale bez obaw, rekwizyt nie był prawdziwy, a zrobiony z masła orzechowego, syropu cola i innych słodkości. :-) A po wszystkim rzucaliśmy pieniędzmi w głównego bohatera, który musiał opuścić pokój. 

*In the scenes where I participated, we were a group of sophisticated people in the gallery. The building was our student union, where I used to work during weekends. But because the interior is really pretty, it was turned into the modern art hall. In reality we were just looking at the green canvas, which were changed later into paintings. My part doesn't require talking, but reacting to the couching reaction after seeing a swedish celebrity as the painting. In the middle of the room there is a unique sculpture, and one of the viewers is really fond of finding art in it - but he's looking at the... poop, which is the symbol of the showbusiness and people only pretending to be in the higher class. 
No worries though, the prop is not real - it was made of peanut butter, coke sirup and other sweet things. :-) After all, we throw money at the main character and he has to quit the room.
 
Niestety w biegu zapomniałam zapakować ze sobą bardziej eleganckich butów i by nie występować w adidasach, pożyczyłam parę od jednej z dziewczyn. Niestety nie wyglądały zbyt ciekawie... :)) Unfortunately in a rush I totally forgot to pack with ma a pair of elegant shoes, and to not act in my sneakers, I borrowed a pair from one of the girls. They didn't look good... :))
 Scena z imprezą była całkowicie inna. Jednego dnia przenieśliśmy się do innego budynku, gdzie czekały na nas stoły i podest dla DJ. Tańczyliśmy i mieliśmy wiele radochy, podczas gdy główny bohater przeżywał tam kolejne przygody. Całe miejsce było ogromne i mogliśmy tam znaleźć praktycznie wszystko, czego potrzeba do zrobienia filmu. Mieli profesjonalne kamery, sprzęt, monitory i światła - świetnie było zobaczyć to wszystko będąc po ,,drugiej stronie". Na końcu byliśmy także tłem dla szampanowego prysznica, którego doświadczył główny bohater. Było to bardzo interesujące i zabawne doświadczenie - zwłaszcza po zobaczeniu efektu końcowego jako gotowy film krótkometrażowy. :-)

*The party scene was completely different. One day we moved to the other building, where we found tables and DJ scene prepared for us. We were dancing and having fun, while the main character had his new adventures in there. This place was huge and we could find there almost anything needed to make a movie. They had professional cameras, equipment, screens and lights - it was so great to see it all, how it's done, while being on the other side. In the end, we were making a background for the champagne shower that happened to the main character. It was a great experience and fun to see the ready short movie. :-)
 
Całe wnętrze przypominało dobrze wyposażone wnętrze magazynu, prawie jak to: http://www.elgrom.pl/materialy-budowlane/bialystok/sklep-z-farbami

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.