Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

What to pack in the hand-luggage?

20 listopada
 
Jeśli sporo podróżujecie, co zdarza się także mnie, po pewnym czasie z pewnością zaczynacie wyrabiać swoje własne wzorce pakowania. To ten moment, w którym widzicie małą torbę i mówicie: mam spakować się do niej na tydzień? Bez problemu! 
Ale wiem, że dla wielu osób nawet opcja posiadania bagażu w normalnym rozmiarze może być problematyczna. Pisałam już o kilku radach dotyczących pakowania (tutaj), ale były przeznaczone głównie do podróży samochodowych, gdzie nie jesteśmy aż tak ograniczeni w przypadku miejsca, lub rzeczy, które możemy zabrać. Tym razem powiem kilka słów konkretnie o podróżowaniu z bagażem podręcznym i tym, co do takiego bagażu możemy zapakować. Może się to okazać przydatne dla wszystkich przyszłych podróżników! Zaczynamy. :-) 
 
If you travel a lot, as it happens to me, then after some time you definitely start having your own packing patterns. It's a moment when you see a small bag and you say: should I pack in it for a week? No problem! 
But I know that for many people, even an option of having a normal-sized baggage may be challenging. I have already written about packing essentials (here), but they were mostly connected to roadtrips, where you are not very limited by the space and amount of the things you can take. This time I will say few words directly about hand-luggage packing, which may be useful for all travellers-to be! Here we go. :-)
Czy rozmiar ma znaczenie?
W przypadku wybierania bagażu podręcznego - zdecydowanie tak! To niezwykle ważne, by sprawdzić możliwe rozmiary bagażu przed odprawą, by uniknąć możliwych kar i opłat, które na lotniskach są dość wysokie. Gdy decydujecie się na odprawę przez internet i zakup biletów w domu, wtedy oszczędzacie sobie sporo stresu, ponieważ możecie sprawdzić wymiary na długo przed odlotem. Każda firma ma inne zasady w przypadku tego, co możecie ze sobą zabrać do samolotu. Większość z nich pozwala na wniesienie średniej wielkości walizki i dodatkowo jednej torby z laptopem. 

Raz przytrafiła mi się sytuacja na szwedzkim lotnisku, gdzie niechcący wzięłam za dużą torbę i musiałam dopłacić dodatkowo - ale moja karta miała uszkodzony chip, zatem najadłam się stresu. Teraz zawsze sprawdzam wszystko dwa razy, by nie dopuścić do powtórki.
Dodatkowo, pomimo tego, że plastikowe walizki, które pasują jako bagaż podręczny, wyglądają znacznie lepiej i są lepiej przystosowane do warunków panujących na lotnisku (czyli odporne na zniszczenia), to zdarza się, że można włożyć do nich mniej rzeczy, niż do zwykłego plecaka zrobionego z materiału.

 Does size matter? 
When it comes to picking up the hand-luggage - definitely yes! It's extremely important to check the possible size of our baggage, before checking-in, to avoid possible fees, which are quite high on the airports. When you decide to make online check-in and buy tickets online at home, then you save yourself a lot of stress, because you can just check the measurements a long time before departing. 
Each company has different rules according to what can you bring with you to the plane. Most of them are allowing to take one middle-sized suitcase or a backpack and aditionally one bag with laptop. 
Once I had a situation on the Swedish airport, where I accidentally took too big bag, and I had to pay extra - but my credit card had a broken chip, so it was an uneasy situation for me. I always double check everything now, to not let it happen again. 
At also, even though plastic suitcases, which are fitting as handluggage, may look prettier and be much more damage-proof, sometimes they can fit less things inside than a simple backpack made of other materials.
 
O czym warto pamiętać wybierając lot z bagażem podręcznym? 
- Staram się zawsze największe, lub najcięższe rzeczy wybierać do założenia na siebie na podróż. Na przykład zamiast lekkich adidasów (które wrzucam do plecaka), wybieram więc cięższe botki.
- Gdy nie podróżuję z laptopem, zawieszam na ramię małą torebkę, w której trzymam portfel, dokumenty, telefon itp. 
- Zamiast wozić ze sobą książkę, która zajmuje miejsce - zawsze wybieram czytnik Kindle, który w dodatku posiada baterię nie wymagającą ładowania nawet do miesiąca regularnego czytania. 
- W przypadku podróży z małym aparatem fotograficznym, można go po prostu zawiesić na ramię w jego torbie i tam przełożyć także portfel.
- Ograniczenia dotyczące płynów niestety dotyczą także kosmetyków, o czym warto pamiętać (w tym podkłady, perfumy itp.) i wynosi 1000ml w zbiorczym opakowaniu, z czego pojedyncze butelki nie mogą przekraczać 100ml. 
- Można mieć ze sobą suszarkę, lub prostownicę, z czego także skorzystałam ostatnim razem i zabrałam ją ze sobą do plecaka. 
- Można mieć ze sobą jedzenie (szczegółowe przepisy należy sprawdzać na stronach przewoźników), jednak słodycze (chociażby czekolady), czy coś do schrupania na później jak najbardziej są dozwolone w przepisach.

What you should remember about while choosing a flight with a handluggage?
- I always try to choose the biggest and heaviest clothes to wear during the travel. For example instead of light sneakers (which I put in the bag), I choose heavier boots.
- When I don't travel with laptop, I hang on my shoulder a small bag, where I keep my wallet, documents, phone, etc.
- Instead of carrying a book with me, which takes space - I always choose Kindle reader, which has a battery that lasts up to a month of regular reading. 
- In case of travel with a small camera, you can simply hang in on your shoulder in the bag as well, and put there a wallet. 
- Restrictions about fluids are also applying to cosmetics, and it's good to remember about it (that includes fluids, perfumes etc), and the allowed amount it's 1000ml in the bag containings separate bottles, not bigger than 100ml each. 
- You can take a hairdryer or hair-straightener with you, which I did, and I have put my straightener to my backpack the last time.
- You can take food with you (details are available on the sites of airlines), but candies (for example chocolates), or a snack for later, are allowed.
 Gdy podróżujecie z bagażem podręcznym:
- Zawsze starajcie się wybierać najwygodniejsze ubrania, które możecie użyć kilka razy, które w razie potrzeby można uprać ręcznie i które szybko schną. Gdy wiem, że będę uprawiała sporty, zabieram ze sobą termo-legginsy i koszulki, które nie zabierają zbyt wiele miejsca i łatwo można sobie z nimi poradzić. 
- Nie pakujcie zbyt wiele bluz, jeśli to nie jest konieczne. Lepiej mieć więcej koszulek, niż kardiganów, które także można narzucić na siebie kilka razy.
- Dowiedzcie się przed wyjazdem, czy miejsce do którego zmierzacie, jest wyposażone w pralkę. To może pomóc wam zaoszczędzić wiele miejsca.
- Dla dziewczyn, wybór legginsów czy rajstop (gdy na zewnątrz nie jest zbyt zimno), może rozwiązać problem braku możliwości zabrania wszystkich ulubionych jeansów.
- Zawsze pamiętajcie o wygodnych butach. Moja mama, gdy wybrała się ze mną do Szwecji, zabrała parę nie noszonych wcześniej i bardzo tego żałowała. Zawsze myślcie wcześniej, co zamierzacie robić i dopasujcie do tego swoją garderobę. Lepiej zabrać jedną parę porządnych butów (np. http://salewa.sklep-luz.pl/), gdy wiecie, że możecie znaleźć się w lesie, niż parę adidasów, która szybko przemoknie.
- Wybór ręczników z mikrofibry to świetna opcja na zaoszczędzenie miejsca. Gdy są zwinięte- są malutkie!
- Pamiętajcie o swoich ulubionych dodatkach: para okularów przeciwsłonecznych, czapka, zegarek, itp.

*When you travel with a handluggage:
- Always try to choose your most comfortable clothes, which you can use several times, which you can wash in hands (if needed), and which would dry fast. When I know that I will do sports, I take with me thermo-leggins and shirts, which are not taking much of the free space and are easy to deal with. 
- Don't pack too many sweatshirts if it's not needed. It's better to have more t-shirts than cardigans, which also can be used few times. 
- Ask if in the place that you travel to, you will be able to use a washing-machine. That can save you a lot of space. 
- For girls, choosing leggins or tights (if it's not too cold outside), may solve the problem of not having enough of space to fit all the favorite jeans. 
- Always remember to take your comfortable shoes. My mum while going with me to Sweden, took a pair of not-used ones and she regretted that. Also always think before about what are you going to do. It's better to take one pair of hiking shoes while you know you may be in the forrest, than a pair of sneakers than can get wet easily. 
- Choosing microfiber towel saves a lot of space. While being rolled, it's tiny!
- I always think about my favorite items too: a pair of sunglasses, hat, watch, etc.
A jakie są wasze złote rady w przypadku podróży z bagażem podręcznym? /
What are your golden advice when it comes to travelling with a hand-luggage?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.