Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

February in Graz

      Styczeń pomiędzy studentami znany jest przede wszystkim jako czas sesji egzaminacyjnej. Nagle każdy motywuje się do spędzenia czasu z książkami i niechciany czas uniwersyteckich stresów rozpoczyna się na dobre. Najlepszym sposobem, by tego uniknąć jest systematyczna nauka, jednak łatwiej powiedzieć, niż to zrobić. Wiedząc, że nasz umysł będzie pracował na najwyższych obrotach przez pewien czas, dobrze jest zrelaksować oba: umysł i ciało kilkoma prostymi ćwiczeniami sportowymi i obecnością natury (świeże powietrze potrafi zdziałać cuda przed i po nauce). A nawet lepiej, gdy mamy możliwość połączyć oba sposoby. 
      Miałam wielkie szczęście, że mogłam świętować zdanie wszystkich egzaminów i odpocząć w malowniczej miejscowości otoczonej górami - austriackie Graz przywitało mnie zimną, ale przejrzystą pogodą. Pomimo, że to nie był koniec obowiązków (nadal musiałam poświęcić trochę czasu na dokończenie rozdziału pracy magisterskiej) wiedząc, że mogę nacieszyć się czasem spędzonym w takim pięknym miejscu, wszystko wydawało się łatwiejsze. Był to również czas karnawału i urodzin mojego chłopaka, w czasie których zorganizowaliśmy imprezę z grupą znajomych.
Oto kilka zdjęć z mojego pobytu! :-)


      *English: January between students is known as the time of exam sessions. Suddenly everybody motivates themselves to spend some time with books and the unwanted season of university stress begins. The best way to avoid it is to try to learn systematically, however it's easier to say than to do. Knowing that our mind would need to work on the highest level for some time, it's good to relax both: body and mind with some easy sport excercises and enjoying the nature (fresh air can do miracles before and after studying). Even better if it's possible to combine both of them.
     I had a great luck to be able to celebrate all passed exams and rest in the beautiful mountainside again - Austrian Graz welcomed me with a cold, but clear weather. Even though it wasn't the end of my responsibilities (I still had to spend some time on finishing a chapter of my master's thesis), knowing that I can enjoy my time in those surroundings made everything much easier. It was also a time of carnival and my boyfriend's birthday, which we celebrated with a group of friends.
Here are few pictures during my stay! :-)

 Centrum miasta i wieża zegarowa. /
City centre and clocktower.
Nowe muzeum sztuki.
New art museum. 
 Pokusiłam się także o upieczenie ciasta czekoladowego - wkrótce opublikuję przepis. :-) 
I also managed to bake a chocolate cake - soon the recipe will be published. :-)
 A wy jak świętowaliście zdanie sesji? /
And how did you celebrate passing your exams?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.