Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

5 reasons why it's ok to be cheesy in Paris


 Paryż to miasto miłości i będę to powtarzała za każdym razem. Ponieważ tak właśnie jest i nic nie zmieni mojego zdania. Mogę czytać różne opinie na temat tego jak brudne, przeludnione i przeceniane jest to miasto, ale nadal będę widziała w nim magię i będę chciała tam wrócić. Na pewno też wielu z was jest w stanie przytoczyć choć jedną tandetę związaną z Paryżem i jestem pewna, że będzie dotyczyło to całowania pod/na Wieży Eiffla. Niektórzy pewnie już dostali gęsiej skórki na samą wzmiankę, ale ja uważam, że nie ma w tym nic złego! Co więcej, opiszę pięć powodów dlaczego dobrze jest pozwolić sobie na szablonowość w Paryżu.

Paris is a city of love, and I will repeat it everytime I can. Because it is, and nothing will change my mind. I can read different opinions about how dirty, crowded and overrated it is, but I will still see a magic in it, and I wish to come back again. For sure all of you can spot at least one cheesy or cliché thing about Paris, and I'm sure that it would include kissing under/on the Eiffel Tower. Some of you will shiver just by thinking about something so ordinary, but I think it's great! What's more, I will give you 5 good reasons why it's ok to be cheesy in Paris.

1. Paryż jest miastem miłości
To świetne miejsce do celebrowania bycia zakochanym. Wszystkie te piękne zakątki, romantyczne alejki, piękny język i zabytki sprawiają, że jest w tym mieście świetna atmosfera. Możecie wybrać się na romantyczne spacery i z pewnością nie będziecie się nudzić wraz z niekończącymi się atrakcjami. Dlatego też wiele romantycznych komedii i innych filmów kręconych było właśnie tutaj. Kto nie chciałby zobaczyć i nacieszyć się miejscami, które znamy z dużego ekranu? I kogo obchodzi to, że w czasie gdy Wieża Eiffla błyszczy wieczorem, dookoła pojawiają się setki innych całujących się par - w gruncie rzeczy gwarantuję, że po pewnym czasie znikną oni z waszej pamięci, zaś pamiętać będziecie siebie i swojego partnera. Zatem nie martwcie się - całujcie!

1. Paris is a city of love 
It's a great place to celebrate being in love in Paris. All the beautiful sights, romantic alleys, beautiful language and monuments are making a great atmosphere for it. You can have multiple romantic strolls and for sure you won't get bored with never ending attractions. This is why many romantic comedies and other movies took place exactly there. Who wouldn't want to see and enjoy the places that we knew from the big screen? Who cares that during the sparkling hour of Eiffel Tower there are hundreds of other kissing couples - all in all it would be your memory and I guarantee that after some time you wouldn't remember them, but your partner in this cute moment. So don't worry - just kiss!
 2. Dobre wspomnienia są najsilniejsze. Miej to na uwadze w Paryżu.
Oznacza to, że jeśli czujecie, że chcecie zrobić coś tandetnego, szalonego czy kompletnie zabawnego - zróbcie to! Nie zastanawiajcie się zbyt długo i nie hamujcie się tylko przez to, że ,,oh, tyle ludzi zrobiło to samo". Jeśli macie ochotę zrobić zdjęcie i udawać, że trzymacie w palcach Wieżę Eiffla, czemu nie? To wy jesteście odpowiedzialni za swoje dobre wspomnienia z wycieczki. Nie ważne ile osób przed wami zrobiło to samo. To wasz moment i możecie wybrać, czy chcecie dać ponieść się przyjemnym chwilom, czy być naburmuszonym i odpowiedzieć ,,eh, cóż, nieważne...". 

2. Good memories are the strongest ones. Keep it in mind in Paris.
It means that if you simply feel like doing something cheesy, crazy or totally funny - just do it! Don't overthink it and stop yourself just because "oh, so many people already did it". If you want to take a picture and pretend that you hold Eiffel Tower in your fingers, why not? It's you who's in charge of having good memories from the trip. It doesn't matter how many people before did the same. It's your trip and you can choose if you want to go with the flow, or be grumpy and say "eh, well, nevermind...".
3. Paryż jest po prostu ładny.
Możecie powiedzieć, że wszystkie duże miasta są takie same, ale nie dla mnie. I jeśli mam porównać spacerowanie z aparatem w moim mieście, a spacerowanie i robienie dokładnie tego samego w Paryżu, to muszę przyznać, ze jest w tym ogromna różnica. Budynki są ładniejsze, jaśniejsze, inne. Wszystko sprawia, że mam ochotę nosić aparat na szyi cały czas i przemienić się w jednego z tych słynnych ,,turystów z Azji". I właśnie to robię, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Pod koniec mam setki zdjęć Wieży Eiffla, pocałunków, śmiesznych poz i wszystkich innych ujęć, których nie obawiam się utrwalać. Nie muszą być idealne, dopóki są moje i dopóki przywołują miłe wspomnienia za każdym razem, gdy na nie patrzę. I to jest istotne, prawda? 

3. Paris is just pretty. 
You may say that all the big cities are the same, but for me they aren't. And if I compare going around my city and taking pictures, with going around Paris and doing the same, I must admit - there's a huge difference. Buildings are prettier, brighter, different. Everything makes me just have my camera hanging on my neck all the time and actually turning into those famous "Asian tourists". And that's what I basically do, because it makes me happy. In the end I have hundreds of pictures of Eiffel Tower, our kisses, funny poses and all the other shots I just don't hesitate to take. They don't need to be perfect as long as they are mine, and they bring great memories everytime I look at them. And that's the point, isn't it? 
 4. Spontaniczność
Ciągłe myślenie o tym co jest ok i odpowiednie dla turystów, odbiera wam wielką część waszej spontaniczności. Zazwyczaj dbamy o opinię ludzi, którzy nawet nie dzielą z nami tych wspomnień. A jeśli nie ma ich w danym momencie, dlaczego ich osąd miałby popsuć nam wycieczkę? Mówię wam - nie ma ku temu powodów. Jeśli macie więc przy sobie kogoś wyjątkowego do pocałowania, gdy widzicie paryskie ,,kissing spots", zróbcie to! Jeśli macie świetną grupkę przyjaciół, z którymi możecie paradować z uszami Myszki Miki, nie krępujcie się! Jeśli jesteście szczęśliwi, dzielcie się tym dookoła. Świat byłby lepszym miejscem, gdyby ludzie nie bali się być sobą. I oto jeden z powodów dla których zafundowaliśmy sobie przejażdżkę na tej pięknej, oldschoolowej karuzeli z widokiem na Wieżę Eiffla. Kto mówi, że jest dla dzieci? Było warto!

4. Spontaneousness
Always thinking what's ok and appropriate for the tourists, takes away a huge part of your spontantousness. Most of the times we care about the opinion of the people who are not even sharing those memories with us. And if they are not with us at the moment, why their poor judgement would affect our great time? I tell you - there's no reason for it. If you have somebody special to kiss in Paris, when you see the "kissing spot" areas, just do it! If you have a great group of friends with whom you can walk around and wear Mickey Mouse's ears, just don't hesitate! If you're happy, share the happiness around. The world would be a better place if people wouldn't be afraid to be themselves. And that's one of the reasons why we took a great ride on this beautiful, oldschool carousel with a view on Eiffel Tower. Who says it's only for kids? It was definitely worth it!
 5. To nie miasto jest tandetne - to ludzie!
R. powiedział, że to nie Paryż jest tandetny, ale ludzie w nim. Jest tyle miast, ale niewiele szczyci się tytułem miasta miłości. Zatem jeśli decydujecie się na wybranie się tam, na pewno macie w głowie kilka oczekiwań względem niego. I nawet jeśli jedziecie do Paryża wyłącznie by oglądać zabytki i zdecydowanie nie całować nikogo, z pewnością nie umkną waszej uwadze zakochane pary, kłódki miłości na moście i wiele innych rzeczy, których nie sposób zignorować. Oczywiście możecie mieć dość sprzedawców plastikowych Wieże Eiffla na każdym kroku, czy błyskających fleszy aparatów. Ale czy naprawdę przeszkadzają wam ludzie nie bojący się pokazywać publicznie pozytywnych emocji? Przeszkadzają wam widoki osób przytulających się, robiących zdjęcia pocałunków i mówiących ,,Kocham Cię" w otoczeniu, które jest tak piękne jak słowa i emocje którymi się dzielą? Ponieważ mnie kompletnie nie przeszkadza żadna z tych rzeczy. I dlatego właśnie można być odrobinę ,,tandetnym" w Paryżu!

 5. It's not the city that's cheesy - the people are!
 R. said that it's not Paris who's cheesy, but people who are in there. There are so many cities, but not many of them are having this proud name: "city of love". So if you decide yourself to go there, you have quite a few expectations about it. And even if you're just there to watch monuments and not kiss anyone around, for sure you'd notice couples in love all around you, love locks on the bridge and many other factors which you cannot simply ignore. Of course, you may get annoyed with plastic Eiffel Towers to buy in every corner, you may not like photo-flashes everywhere. But do you really mind people showing positive emotions in public? Do you mind seeing people hugging, taking kissing-pictures or saying "I love you" in a surrounding which is as beautiful as the words and emotions that they share? Because I totally don't mind. And that makes it ok to be cheesy in Paris!
 Plac warszawski /
Warsaw's square
A co wy o tym myślicie? /
And what do you think about it?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.