Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

5 Reasons why you need a new lens, not a new camera

01 marca

 
Fotografia to świetne narzędzie do utrwalenia naszych ulubionych wspomnień i momentów, do których możemy wrócić w każdej chwili. To świetna pasja, w której zawsze można odkryć coś nowego i zrozumieć, że nawet te same miejsca, czy wydarzenia mogą zostać sfotografowane odmiennie, zależnie od fotografa i jego zainteresowań. Pokazuje to ogromną różnicę pomiędzy tym, jak wszyscy widzimy świat - niektórzy skupią się na detalach, inni zaś skupią się na szerszym kadrze. Niezależnie od tego, jaki jest wasz styl - prawda o fotografii jest taka, że może przerodzić się w znakomite hobby. Zatem jeśli jesteście jedną z tych osób, które nie potrafią wyobrazić sobie dnia lub wycieczki bez fotografowania, ten wpis jest zdecydowanie dla was. Dziś opiszę 5 powodów, dla których lepiej zainwestować w obiektyw, niż w nowy aparat.

*English: Photography is a great tool to save our favorite memories and moments to which we would be able to comeback whenever we want. It's a great passion in which you can constantly learn something new and see that even the same places or events can be photographed differently depending on the person who's responsible for the picture. That shows the great difference between how we all see the world - some would focus on the details, others would take a picture of the broader view. No matter what is your style, the truth is that photography can turn into a great hobby. If you're one of the people who cannot imagine a day or trip without saving memories for later, this post is definitely for you. Today I'm gonna give a 5 reasons why it's better to buy a new lens than a new camera. 
 
1. Jakość. Nowy obiektyw jest jak powiew świeżego powietrza dla waszego sprzętu. Zwłaszcza, gdy do tej pory zauważyliście, że wasz poprzedni obiektyw zaczyna być odrobinę problematyczny. W przypadku mojego Nikona 18-105mm z nieznanych przyczyn zepsuł się w nim tryb automatyczny i niektóre z ujęć były niemożliwe do wykonania - ciężko jest radzić sobie wyłącznie z trybem manualnym, gdy nie widzi się fotografowanego obiektu lub gdy ten porusza się zbyt szybko. Po zakupie Nikona 50mm (fix) doświadczyłam znaczącego skoku jakości. Zdjęcia są jaśniejsze, nie mam już problemów z fotografowaniem wieczorem lub w nocy i zyskałam lepszy focus.

1. Quality. A new lense is definitely like a fresh breeze to the equipment. Especially if you noticed that your old lense became a little bit problematic. When it comes to my lense for Nikon 18-105mm, due to unknown cause my automatic mode broke down, and some shots were slightly impossible for me to take anymore - it can be hard to deal with manual focus only, when sometimes we can't see the object that we want to photograph, or when it moves too fast. After purchasing a Nikon 50mm fix lens I experienced a major quality jump. Pictures are brighter, I no longer have problems with photographing during the evening or night, and I'm able to get a better focus.
 
2. Wielofunkcyjność. Im więcej zróżnicowanych obiektywów macie, tym większe są wasze możliwości. Nie oznacza to jednak, że początkujący fotograf musi wydać całe swoje oszczędności na sprzęt. Ale z czasem mądrzej jest inwestować w nowe obiektywy, wiedząc, że w przyszłości można będzie ich używać także z innymi aparatami - dopóki trzymacie się jednej marki. Jej wybór może okazać się najtrudniejszy i najczęściej to pieniądze decydują za nas. Jednak gdy już macie swój zestaw, możecie go z czasem udoskonalać wraz ze swoimi umiejętnościami. Zaczynając z podstawowym (kit-lens) szybko przekonacie się, czego tak naprawdę oczekujecie od swojego aparatu, a zatem łatwiej będzie wam obrać dobry kierunek (np. portrety, pejzaże, makro itp.)

2. Multifunction. The more diversified lenses you have, the bigger your possibilites are. It doesn't mean that as a beginner photographer you need to spend all your savings on equipment. But with time it's smarter to invest in new lenses, knowing that in the future you will be able to use them with other cameras too - as long as you stay within one brand. Choosing the brand is the hardest part and most of the times it's the money factor that decides for us. After you will have your basic set, you can improve it with time, also improving your abilities. Starting with a basic kit lens you can quickly find out what do you expect from your camera, and it will be easier for you to go in the right direction afterwards (for example into portraits, landscapes, macro etc.)
3. Cena. Nie jest sekretem, że nowy obiektyw jest po prostu tańszy, niż nowy aparat. Jeśli nie ma ku temu większego powodu, nie ma sensu wymieniać całego aparatu - lepiej jest zainwestować w obiektyw. Jeśli myślicie, że wasze zdjęcia są za ciemne, rozmyte lub po prostu poniżej waszych oczekiwań, po pierwsze postarajcie się wyciągnąć jak najwięcej z aktualnych możliwości aparatu (instrukcja obsługi wbrew pozorom jest bardziej przydatna, niż się wydaje), a dopiero wówczas rozejrzyjcie się na przykład za jaśniejszym szkłem, które was zadowoli. Jednak to rozwiązanie także sprawdzi się w momencie, gdy pozostajecie wśród jednej marki. Nie ma sensu inwestować w tą, z którą nie czujecie się komfortowo.

3. Price. It's not a secret that a new lens is just cheaper than a whole new camera. If there's no bigger reason behind a need of changing it, maybe it's smarter to just invest in lens. If you think that your pictures are too dark, too blurry or just not as you expect, first you can try out all the possibilities that camera has (manual is more useful than it sounds), and then you can think of just getting a brighter lens which would face your expectations. However that solution works if you're sure of sticking to one brand after all. There's no point in investing in the one in which you're not feeling comfortable.
4. Filtry. Oprócz zastępowania całego sprzętu, możecie także skupić się na opcjach nie obciążających budżetu i wypróbować różnorodne filtry, które wystarczy nałożyć na obiektyw w trakcie robienia zdjęć. Dobrze jest mieć także takie osłonowe, o którym zakupie aktualnie myślę. Oprócz nich znajdziecie kolorowe, a także takie pozwalające odwrócić obiektyw i stworzyć efekt makro (bez obiektywu makro). W wersji zrób to sam możecie także wyciąć papierowe filtry i dowiedzieć się czegoś więcej o efekcie bokeh.

4. Filters. Except of replacing the whole equipment, you can also make it in a low-budget by trying out various lens-filters, which you can simply attach on while taking pictures. It's also good to have one protective, and I'm currently thinking about getting one too. And except of those, there are multiple colorful ones, or even those which could help inverting the lens and creating the macro effect even without macro lens. In a DIY way you can also try out making paper filters to find out something more about bokeh effects.
5. Pasja. Najważniejszą rzeczą w przypadku pasji fotograficznej jest wykorzystanie tych możliwości, które mamy. Nie trzeba ciągle wymieniać aparatów na nowsze modele, albo kupować najdroższych i najlepszych szkieł. Wystarczy zacząć z jednym działającym kompletem, który z czasem powiększycie. Dobry fotograf (nawet amator) zawsze znajdzie swój sposób i własny styl. Głowy do góry, wykorzystajcie czas na praktykę i jak najwięcej nauki a będziecie w stanie wykorzystać sprzęt w stu procentach. Odkrywajcie, próbujcie, róbcie własne narzędzia, filtry, eksperymentujcie i nie bójcie się porażki. Nikt nie urodził się profesjonalistą.

5. Passion. The most important thing when it comes to photography passion is to just use the possibilities that we currently have. No need to have always brand new cameras, or the most expensive and best lenses. It's enough to start with one, working set, which you will be able to gradually extend. A good photographer (even amateur) will always find their ways and their own style. So head up, use your time for practicing as much as you can and learning, and you will be able to use your tools at maximum level. Discover, explore, make your own tools, filters, experiment and don't be afraid to fail. No one was born as professional.
A jak jest z wami i fotografią? :) /
How's with you and photography?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.