Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Paris is always a good idea

 
Paris is always a good idea. Poduszka z tym cytatem Hepburn leży na moim łóżku, w czasie gdy to piszę. Jest powiedzenie, że jeśli raz zakochacie się w Paryżu i obiecacie miastu swój powrót, zawsze znajdziecie ku temu sposobność. I nie mogłabym się z tym nie zgodzić! Po spędzeniu swojego trzeciego razu w mieście miłości przyznaję, że za każdym razem odkrywam w nim więcej i więcej piękna. Architektura, ludzie, okolice, jedzenie, atmosfera i co najważniejsze - znajoma, którą odwiedzałam tym razem i której udało się jeszcze raz odkryć swoje miasto, ale tym razem w naszym towarzystwie. Mogę podać sto sposobów dla których warto odwiedzić Paryż, ale moim głównym celem było odwiedzenie właśnie jej - pogodnej, zabawnej podróżniczki, którą poznałam w czasie mojego najlepszego czasu w Szwecji. Możliwość zorganizowania krótkich odwiedzin połączonych ze zwiedzaniem - to brzmiało dla mnie jak plan. 

A pillow with this Hepburn's quotation lays on my bed while I write this entry. There's a saying that if you once fall in love in Paris and you'd promise it to the city, you will always find your ways to come back there. And I couldn't disagree with it! After spending my third time in the city of love, I must admit that each time I find it more and more beautiful. The architecture, people, surroundings, food, atmosphere, and most of all - my dear friend, whom we visited this time, and who managed to take a look around at this amazing place again, but this time with our company. I may give you a hundred reasons of why it's worth visiting Paris, but my main goal was seeing her - this cheerful, funny, traveller girl that I got to know during my best time in Sweden. Having a possibility of a short reunion combined with sightseeing - that sounded like a plan to me. 
Luty był dla mnie podróżniczym niebem. Możliwość spędzenia długiego czasu w Austrii, połączona z Polską i zakończona we Francji sprawiła, że cieszyłam się każdym dniem. Różne kultury, różne kraje, różne nawyki, a wszystko to połączone przez tak różne - a tak podobne osoby. Fantastycznym uczuciem jest możliwość podróżowania z ludźmi, którzy pasują do naszego stylu zwiedzania. Bez marudzenia, bez zbyt wysokich oczekiwań, za to cieszących się małymi momentami i wspólnym czasem. Okej i croissantem. Albo trzema. :-)

My February has been a traveller's paradise. Having a possibility of spending such a long time in Austria, combined with Poland and finished in France warmed up my heart. Different cultures, different countries, different habits and all of it connected by so different, and yet - so similar people. It's a wonderful feeling when you find people fitting in your travelling style. Not whinning, not having too high expectations, but just enjoying small moments and time together. Okay, and a croissant. Or three. :-) 
 
Byłam bardzo szczęśliwa widząc, że mój lot z Berlin Tegel do Paryż ORY został zaplanowany na wieczór. Zazwyczaj podróżuję do Austrii bardzo wczesnym rankiem, co zmusza mnie do wstawania w środku nocy. Tym razem mieliśmy wystarczająco czasu na sen, spakowanie bagaży i byliśmy gotowi do drogi. Dotarliśmy późnym wieczorem i dzięki świetnym radom Marion, nie mieliśmy żadnych problemów ze znalezieniem odpowiedniego autobusu i tramwaju do miasta. Zmęczeni, ale niesamowicie szczęśliwi - tak czuliśmy się po zobaczeniu jej pierwszy raz od pół roku. Zatem by nie tracić czasu zaplanowaliśmy nasze zwiedzanie na następny dzień i naszym pierwszym celem był Plac Pigalle ze słynnym Moulin Rouge. Któregoś dnia zobaczę ich show - na pewno! 

I was happy to see that my flight from Berlin Tegel to Paris ORY was scheduled for the evening. Usually I travel to Austria in a very early morning, what forces me to wake up basically in the middle of the night. This time we got enough of sleep, packed our bags and were ready to go. We arrived in the late evening and thanks to great tips given by Marion, we didn't have any problems with finding a right tram and bus to the city. Tired, but amazingly happy - that's how we felt after seeing her for the first time after a half of the year. So to not waste our time we planned sightseeing the next day and our first destination was Place Pigalle with famous Moulin Rouge. One day I will attend their show - for sure!
 
Szukamy klientów - doświadczenie nie ma znaczenia. :-) /
We search for clients - experience doesn't matter. :-) 
Byliście kiedyś w Paryżu? Jakie są wasze ulubione miejsca? /
Have you been in Paris? What are your favorite places?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.